SPOD LADY - RETRO PREZENTY | OD SERCA - UPOMINKI I RZECZY NIECODZIENNE
PACZKOMAT - WYSYŁKA TYLKO 9,90 ZŁ
DARMOWA DOSTAWA DLA KOSZYKA OD 129 zł

Reklamacje

Kupiony przez Ciebie przedmiot powinien być dostarczony bez wad oraz posiadać właściwości zgodne z zawartą umową sprzedaży. Jeśli przed upływem 2 lat od wydania produktu okaże się, że jest on niezgodny z umową sprzedaży, odpowiada za to Sprzedawca. W przypadku konieczności reklamowania produktów zakupionych w sklepie internetowym Spod Lady, przysługuje Ci ona z tytułu rękojmi (podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa).

 

Twoje uprawnienia w przypadku reklamacji

Możesz żądać wymiany, naprawy, obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy (czytaj dalej)

 

Sposoby złożenia reklamacji

Reklamację można złożyć:

- osobiście lub pisemnie na adres: Spod Lady - Reklamacja, ul. Grudziądzka 155, 87-100 Toruń,

- telefonicznie pod numerem: 56 475 40 57,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub formularza kontaktowego.

 

Co powinna zawierać reklamacja?

W opisie reklamacji prosimy umieścić poniższe informacje – przyspieszy to proces jej rozpatrywania:

- opis wady lub niezgodności oraz data jej wystąpienia,

- żądanie naprawy, wymiany produktu, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży,

- dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

- dowód zakupu (może to być paragon lub faktura, ale w większości przypadków wystarczą dane umożliwiające identyfikację zamówienia).

Wymogi te mają jedynie formę zalecenia, brak tych informacji nie wpływa na skuteczność składanej reklamacji.

Poniżej udostępniamy formularz reklamacyjny, który można wypełnić i przesłać do nas w wersji elektronicznej albo papierowej.


Co dalej?

Jeśli będzie to możliwe, reklamację postaramy się rozpatrzyć bez konieczności odsyłania do nas reklamowanego produktu.

W pozostałych przypadkach konieczne będzie odesłanie reklamowanego produktu przesyłką pocztową na adres: Spod Lady – Reklamacja, ul. Grudziądzka 155, 87-100 Toruń. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji udokumentowany koszt przesyłki zostanie niezwłocznie zwrócony w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej rozstrzygnięcia. Uwaga! Prosimy nie wysyłać reklamowanych towarów paczką pobraniową.

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (czytaj dalej)

 

 

KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres do korespondencji 

Spod Lady
ul. Grudziądzka 155
87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny i mailowy

tel. 56 623 11 18, mail: [email protected]

 

SKLEP INTERNETOWY SPOD LADY

prowadzony jest przez firmę:

3xW Dorota Uniewska

ul. Grudziądzka 155

87-100 Toruń

NIP 953-127-25-75

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, pod numerem 37566.

 ----

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE SPRZEDAWCY
Spod Lady
ul. Grudziądzka 155
87-100 Toruń

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko.............................................................

.......................................................................................

Adres do korespondencji..............................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Telefon, adres e-mail

......................................................................................

......................................................................................

 

DANE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Numer zamówienia........................................................

Numer faktury/paragonu, data wystawienia

.......................................................................................

Nazwa i cena produktu...................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Data stwierdzenia wady ................................................

Opis wady

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................


Żądanie klienta
❑ Wymiana towaru na nowy
❑ Naprawa (nieodpłatne usunięcie wady)
❑ Obniżenie ceny (prosimy podać kwotę obniżenia):
❑ Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy (prosimy podać numer konta do zwrotu):

Uwagi klienta

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

Miejscowość i data

 

................................................................................................................

 

Podpis Klienta (jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

................................................................................................................